LQS - Leister Quality System

Leister sistem kvaliteta (LQS) omogućava vam da sastavite kompletnu dokumentaciju o kvalitetu za sve aspekte vaših zavarivačkih radova. Svaki zavareni spoj možete dokumentovati kao tabelu, grafiku ili čak sliku prikaza kretanja mašine sa GPS koordinatama. GEOSTAR G7 / G5 LQS pruža sve prednosti najsavremenije tehnologije.

LQS sistem je izuzetno praktičan kod snimanja zadatih parametara gde sa lakoćom možete pratiti promene prilikom zavarivanja (napon, brzina, temperatura, pritisak) putem myLeister aplikacije i na osnovu tih promena možete saznati gde je nastao problem u opsegu od svega nekoliko metara zahvaljujući integrisanom GPS prijemniku.

  • Protokoli za zavarivanje
  • Jednostavno kreiranje DVS izveštaja
  • Intuitivno arhiviranje podataka
  • Automatska sinhronizacija na cloud-u
  • Zaštita od gubitka i falsifikovanja
  • Snimanje mesta zavarivanja pomoću GPS-a
  • Wi-Fi tehnologija
  • Automatsko prepoznavanje uređaja
  • Administrirajte do 50 uređaja po nalogu
  • Interno skladištenje podataka sprečava gubitak podataka