MONO 6 SYSTEM

€ 586,00

Frekvencija Hz 50 / 60
Protok vazduha (20ºC) l/min 250 – 600
Statički pritisak kPa 3.6
Maks. temperatura okoline °C 60
Spoljni preč. izlaza za vazduh mm ∅ 38
Masa sa kablom dužine 3 m kg 1.0
Oznaka o usaglašenosti   2
Zaštita klase II   4

MONO 6 SYSTEM: Kompaktan, sa visokim performansama.

Uprkos svojoj maloj veličini, novorazvijena MONO 6 SYSTEM duvalica nastavlja da impresionira zapreminom vazduha
od 600 l/min. Jedna od novih mogućnosti je podešavanje zapremine vazduha, bilo na samom uređaju, bilo upotrbom
“e-drive” jedinice, ili putem eksternog interfejsa. Kao rezultat toga, ova duvalica se može savršeno prilgoditi
svakom zahtevu. Sa svojim motorom bez četkica, koji ne zahteva održavanje, pogodan je za kontinualan rad.

Frekvencija Hz 50 / 60
Protok vazduha (20ºC) l/min 250 – 600
Statički pritisak kPa 3.6
Maks. temperatura okoline °C 60
Spoljni preč. izlaza za vazduh mm ∅ 38
Masa sa kablom dužine 3 m kg 1.0
Oznaka o usaglašenosti   2
Zaštita klase II   4