BR4 M

€ 1,00

Balacchi BR4 M

VF zavarivačka mašina za pakeraj (snage od 3 do 6 KW). Glavna prednost su joj male dimenzije, zahvljujući čemu
može da se smesti bilo gde. Pogodna je za male i srednje primene, i isporučuje se u različitim bojama. Pošto poseduje
prednju ručnu fioku, BR4M se može opremiti elektrodama za zavarivanje vrlo različitih stvari. Balacchi BR4M pruža
različite pogodnosti u radu kao što je daljinska kontrola, radno svetlo, itd.