DSE

€ 1,00

Kontroleri i interfejsi: Pametne kombinacije


Naši grejači vazduha bez elektronike se mogu kontinualno kontrolisati eksterno koristeći DSE trofazni kontroler.
Temperatura vazduha se takođe može precizno kontrolisati koristeći KSR DIGITAL kontroler temperature