BR 15 TS

€ 1,00

Balacchi BR 15 TS

VF zavarivačka mašina za AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU sa ROTIRAJUĆIM stolom (snage od 20 do 45 KW) je specijalno projektovana za VF zavarivanje proizvoda za automobile, a njena posebnost se ogleda u sili REZANJA ZAVARIVANJA koja je hidrauličkim pogonom povećana na 6.000 kg kako bi se materijal precizno fiksirao i sekao. Dostupnost 3 ili 4 radna mesta što ovu mašinu čini jednim od najnaprednijih modela u klasi. Innovativni PLC je lak za upravljanje, i intuitivan za korišćenje , a montiran je na poseban nosač. Mašina je opremljena elektrodama koje proizvodi Balacchi HF, pogodnim za svaku primenu. Mašina se isporučuje u različitim bojama.